Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της. (30/8/2023)

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.

Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. βάσει της υποπερ. ιβ΄, περ. ι’, παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4142/2013 συνέταξε και υπέβαλε προς τον Πρόεδρο της Βουλής και την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την Ετήσια Έκθεση του έτους 2022 για την ποιότητα στην Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με θέμα: «Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα: Απόψεις και Προτάσεις των Εκπαιδευτικών» (ISΒN 978-618-84024-6-1). H Ετήσια Έκθεση αφορά στην καταγραφή και ανάλυση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τις Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα που διενεργήθηκαν για πρώτη φορά στη χώρα μας στις 18 Μαΐου 2022. Απώτερος στόχος ήταν η διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων που αφορούν στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για παρεμβάσεις βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης στη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

Οι εξετάσεις διεξήχθησαν με τη χρήση εξεταστικού δοκιμίου που αποτελούνταν από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής πολυτομικού τύπου με τέσσερις επιλογές, στις οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν οι μαθητές της Στ’ τάξης Δημοτικού και της Γ’ Γυμνασίου από επιλεγμένα, κατόπιν στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, σχολεία. Συγκεκριμένα, οι εξετάσεις διενεργήθηκαν  σε 554 Σχολεία, Δημοτικά (ΣΤ’ τάξη) και Γυμνάσια (Γ’ τάξη), όλων των τύπων όλης της χώρας, με τη συμμετοχή 11.411 μαθητών/-τριών. Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε προέβη στη διαμόρφωση σχετικού ερωτηματολογίου προς συμπλήρωση από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων που συμμετείχαν στο στρωματοποιημένο δείγμα των σχολείων, στα οποία και διενεργήθηκαν οι εξετάσεις. Τετρακόσιοι τρεις (403) εκπαιδευτικοί, που εκπροσωπούν μεγάλο μέρος των σχολείων του δείγματος συμπλήρωσαν το σχετικό ερωτηματολόγιο.

Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., εκτιμώντας ιδιαίτερα τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και το αίσθημα παιδαγωγικής ευθύνης που επέδειξαν, κατέβαλε κάθε προσπάθεια να καταγραφούν στην Ετήσια Έκθεση όλες οι απόψεις, θετικές και επικριτικές, πλειοψηφικές και μειοψηφικές, ακόμη και απόψεις μεμονωμένων εκπαιδευτικών. Επιπλέον, στα κείμενα παράθεσης, ερμηνείας και σχολιασμού των απόψεων των εκπαιδευτικών συνήθως αναφέρεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που εκφράζει συγκεκριμένη κρίση ή πρόταση και συχνά παρατίθενται και αυτούσια αποσπάσματα θετικών, αρνητικών, πλειοψηφικών ή μεμονωμένων απόψεων, με ή χωρίς σχολιασμό, προς πληρέστερη παρουσίαση των απόψεων των εκπαιδευτικών. Οι εν λόγω κρίσεις και προτάσεις αξιοποιούνται κατά την ερμηνεία των δεδομένων και κατά τη διαμόρφωση προτάσεων για υποστηρικτικές παρεμβάσεις στα σχολεία. Επίσης, αξιοποιούνται και κατά την προετοιμασία των διαγνωστικών εξετάσεων της νέας σχολικής χρονιάς (2022-2023).

Η εν λόγω Ετήσια Έκθεση υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής (υπ’ αριθμ. πρωτ. 204/13-12-2022 διαβιβαστικό) και στην Υπουργό Παιδείας και θρησκευμάτων  (αριθ. Πρωτ. 205/14-12-2022 διαβιβαστικό) και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. http://www.adippde.gr/index.php/ektheseis

Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), καλεί τους ενδιαφερόμενους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση για τριετή απόσπαση στην Αρχή, από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι την 31η Αυγούστου 2026 προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

Δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής αίτησης προς απόσπαση στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. έχουν οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αρ. πρωτ. Φ2.111/26.05.2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΦ1Π46ΜΤΛΗ-Φ08).

Οι προς πλήρωση θέσεις είναι πέντε (5) σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, μπορούν να υποβάλουν αίτηση από την Δευτέρα 29-05-2023 και ώρα 10:00 π.μ. έως την Δευτέρα 12-06-2023 και ώρα 14:00 μ.μ. αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην εν λόγω Πρόσκληση.

Για να δείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Για να δείτε το υπόδειγμα της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Με την υπ. αριθμ. Φ.1/17/24-01-2023 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΥΟΔΔ 50/25-01-2023, ΑΔΑ: ΡΦΙ346ΜΤΛΗ-3ΦΖ) ανανεώθηκε η θητεία του Προέδρου και του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)

Μπορείτε να δείτε τη σχετική απόφαση στη διαύγεια εδώ.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ.

O Πρόεδρος, το Συμβούλιο και το επιστημονικό προσωπικό της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. υπέβαλαν προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, την Ετήσια Έκθεση του 2021 με θέμα τα «Σχολικά Εγχειρίδια: Από τη Θεωρία στα Κριτήρια Αξιολόγησης».

Στην Έκθεση, αρχικά, αναδεικνύονται οι εναλλακτικοί παιδαγωγικοί  προσανατολισμοί, οι ρόλοι και οι λειτουργίες  των σχολικών εγχειριδίων. Στη συνέχεια  διαμορφώνονται και παρατίθενται κριτήρια ανάλυσης και αξιολόγησης τους στο μακρο-επίπεδο του σχολικού εγχειριδίου, στο μεσο-επίπεδο της διδακτικής ενότητας με τα επιμέρους κεφάλαια  και στο μικρο-επίπεδο του διδακτικού κειμένου του ωριαίου μαθήματος.

Αναλυτικότερα, στο μικρο-επίπεδο εξετάζονται τα κειμενικά είδη του σχολικού λόγου και οι προδιαγραφές τους, καθώς επίσης και οι λειτουργίες της εικονογράφησης των σχολικών εγχειριδίων στο πλαίσιο των πολυτροπικών κειμένων και παρουσιάζονται κριτήρια αξιολόγησης που εστιάζουν στη διάρθρωση της σελίδας, της εικονογράφησης και της λεζάντας.

Ακολουθεί, η παρουσίαση του ρόλου των εργασιών των σχολικών εγχειριδίων στη γνωσιακή, γνωστική, συνεργατική και επιστημονική ανάπτυξη και διατυπώνονται κριτήρια αξιολόγησης ποιοτικών προδιαγραφών των σχολικών εργασιών.

Τέλος, προσεγγίζεται ο υποστηρικτικός και ο συμπληρωματικός ρόλος των σχολικών εγχειριδίων σε ψηφιακή μορφή και διατυπώνονται κριτήρια σχεδιασμού και ανάπτυξης των ψηφιακών σχολικών εγχειριδίων.

Παρατίθεται πίνακας με συνοπτική παρουσίαση των κριτηρίων.

Η  εν λόγω Ετήσια Έκθεση Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

http://www.adippde.gr/index.php/ektheseis

diavgeia

 

 

 

Eurydice