Υποβλήθηκε προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η Ετήσια Έκθεση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., έτους 2018 για την ποιότητα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το Νόμο 4142/2013. Για να δείτε την ετήσια έκθεση  πατήστε εδώ.

 

diavgeia

 

 

 

Eurydice