Αποσπάσεις 2017

Η απόφαση αποσπάσεων στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. (2017). ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΔΙΠΠΔΕ

Πρόσκληση PDF

Αίτηση DOC


ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015-16

Η ετήσια έκθεση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. για το 2015-16 ΕΚΘΕΣΗ


 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014-15

 Η ετήσια έκθεση της  Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. για το 2014-15 ΕΚΘΕΣΗ


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση Δ.Σ. Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση Ανάρτησης Αποφάνσεων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


 

Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Η διεθνής της ονομασία είναι "Authority for Quality Assurance in Primary and Secondary Education". Ιδρυτικός της νόμος είναι ο υπ' αριθμ. 4142 του 2013 (ΦΕΚ 83, τ. Α', 09-04-2013).

 

Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο και νομιμότητα των πράξεών της.

 

Αποστολή της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το νόμο 4142 μπορείτε να τον κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο:[ΝΟΜΟΣ 4142/2013].