Αποσπάσεις 2017

Η απόφαση αποσπάσεων στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. (2017). ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ


 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015-16

Η ετήσια έκθεση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. για το 2015-16 ΕΚΘΕΣΗ


 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014-15

 Η ετήσια έκθεση της  Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. για το 2014-15 ΕΚΘΕΣΗ


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση Δ.Σ. Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση Ανάρτησης Αποφάνσεων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος:          Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας
Αντιπρόεδρος:    Γεράσιμος Κουζέλης

Μέλη:                 Νικόλαος Ανδρεαδάκης
                          Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
                          Χριστίνα Παπαζήση
                          Ιωάννης Ρουσσάκης
                          Νικόλαος Μάνεσης


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΑΙΟΣ 2017 pdf

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 pdf

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 pdf

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 pdf

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 pdf

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 pdf

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 pdf

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 pdf

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 pdf

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 pdf

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 pdf

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 pdf

ΜΑΙΟΣ 2016 pdf

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 pdf

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 pdf

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 pdf

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 pdf

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 pdf

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 pdf

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 pdf

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 pdf

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 pdf

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 pdf

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 pdf

ΜΑΙΟΣ 2015 pdf

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 pdf

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 pdf

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 pdf

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 pdf