Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση των Θέσεων Μελών του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση [Περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων από 24/08/2018 - 16/09/2018: ΕΛΗΞΕ]

Για να δείτε την πρόσκληση  πατήστε εδώ.

Για να δείτε την αίτηση για τις θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης   πατήστε εδώ.

Για να δείτε την αίτηση για μέλος Δ.Ε.Π.   πατήστε εδώ.

diavgeia

 

 

 

Eurydice